Rotary Enkhuizen

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs.

Wat is het doel van Rotary

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan ­charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de meer dan 1 miljoen leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service

Op 30 juni 1950 is Rotaryclub Enkhuizen opgericht. De bijeenkomsten van deze club zijn (bijna) elke woensdag in het Peterhuis (Zuiderzeemuseum te Enkhuizen).

De organisatie binnen de club op hoofdlijnen is als volgt;

 • Dagelijks bestuur
 • 5 Avenues (commissies) – De pijlers van Rotaryclub Enkhuizen
  1. Club Service (Fellowship); contacten met clubleden
  2. Vocational Service; beroepsdienst
  3. Community Service; maatschappelijke hulp
  4. International Service; internationale zaken
  5. New Generations / Youth Service; jeugdzaken

Als club zijn we dienstbaar in de samenleving!